מפעל משותף של כל מחלקות הפקולטה למדעי הרוח שמטרתו להעשיר את ידיעותיו של הסטודנט לתואר ראשון בשפע ההיצע הקיים בתחומי הרוח, ההגות והתרבות, מן המערב הקרוב ועד המזרח הרחוק. המשך...