רב תחומי במדעי הרוח אוניברסיטת בר-אילן

מפעל משותף של כל מחלקות הפקולטה למדעי הרוח שמטרתו להעשיר את ידיעותיו של הסטודנט לתואר ראשון בשפע ההיצע הקיים בתחומי הרוח, ההגות והתרבות, מן המערב הקרוב ועד המזרח הרחוק.

המשך