הנחיות כלליות

במהלך הלימודים האקדמיים אנחנו נדרשים לבצע מחקר מהרמה הבסיסית ביותר ועד למחקר מתקדם. במדעי הרוח מחקר זה הוא תיאורטי ונכתב בהתאם לכללים מוגדרים המקובלים בתחום.

סוגי העבודות באקדמיה כוללות:

  • רפרט
  • עבודה סמינריונית
  • עבודת גמר (תואר שני)
  • תזה לתואר שני
  • דוקטורט (תואר שלישי)

הרפרט הוא המחקר הקטן ביותר ואילו הדוקטורט הוא המחקר המקיף ביותר במהלך לימודים אקדמיים. רפרט מוגבל מבחינת היקף ונושא. הוא נגזרת של המילה refer to והמטרה שלו היא למקד סוגיה, לבסס אותה ולתאר אותה תוך שימוש במקורות אקדמיים. זוהי העבודה הקטנה ביותר ולרוב לא יהיה בה ידע חדש. שאר העבודות יציעו חידוש ותרומה לידע הקיים בתחום. בעבודה סמינריונית תרומה זו יכולה להיות סינרגיה של רעיונות כיוון שהיא מוגבלת בהיקפה.

מבנה העבודה האקדמית:

שער: שם העבודה, פרטי המגיש, פרטי הקורס ותאריך ההגשה. אםמדובר בעבודה קטנה של מספר עמודים אז אין צורך בשער, אך חייבים לציין למעלה את פרטי המגיש ואת נושא המטלה. חשוב לציין במקרה של עבודה שבה היו מספר שאלות, מהי השאלה עליה בחרתם לענות.

ראשי פרקים: שמות הפרקים ומספרי העמודים. חיוני רק במקרה של עבודה גדולה (כמו סמינריון).

הקדמה: מבוא, הצגת שאלת המחקר, הצגת מבנה העבודה

דיון: פרקי העבודה וביסוס הטענות

סיכום: סקירה מסכמת של העבודה ותיאור המסקנות.

ביבליוגרפיה: רשימה של כל הפריטים בהם נעשה שימוש בעבודה. הרשימה חייבת להיות בהתאם לכללי הציטוט המקובלים. אין לציין ברשימה הביבליוגרפית פריטים שלא הוזכרו בעבודה.
אין להגיש עבודה ללא אזכורים בגוף העבודה וללא רשימה ביבליוגרפית בסופה.