מידע למועמדים

תנאי קבלה לשנה"ל תשע"ט (2018-2019)

למועמד חדש: תעודת בגרות מלאה וציון מבחן פסיכומטרי מעל 500  (מועמדים בעלי ממוצע של 9.5 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית).

סטודנט ותיק:  למד בבר אילן או במוסד אקדמי מוכר חמישה קורסים לפחות וממוצע ציוניו 80  לפחות. סטודנטים עם ממוצע נמוך מהנדרש יידונו כמועמדים חדשים.  

משך הלימודים: פרק זמן ממוצע להשלמת תואר ראשון הוא 3 שנים (ממוצע של כ-10 קורסים בשנה), לא כולל קורסי השלמה, במידת הצורך בהבעה עברית ובאנגלית. 

סה"כ שעות שנתיות (ש"ש) לתואר: 64 ש"ש (שעה שנתית שוות ערך לנקודת זכות)

פריסת השעות מחולקת לפי החישוב הבא:

קורסי חובה:

 10 ש"ש לימודי יסוד ביהדות (תלמוד, תנ"ך, פילוסופיה יהודית)

 4 ש"ש קורסים כללים להעשרה (סטודנטים במסלול דו-ראשי פטורים מקורסים כלליים)     

השלמת רמת "פטור" באנגלית ובהבעה עברית    

מבחן "פטור" במושגי יסוד ביהדות

כמסגרת לימודית יש לבחור באחת מבין האפשרויות הבאות:

  • 46 ש"ש - ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח - מורחב
  • 30 ש"ש - ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח ראשי (עליו יש להוסיף מסלול משני: 16 ש"ש)
  • 27 ש"ש - ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח - דו ראשי לא מובנה (עם ראשי נוסף: 27 ש"ש)
  • 25 ש"ש - ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח-  דו ראשי מובנה (עם ראשי נוסף: 25 ש"ש)