מידע למועמדים

תנאי קבלה לשנה"ל תשפ"ד (2023-2024)

למועמד חדש: תעודת בגרות מלאה בציון מינימלי של 80 וציון מבחן פסיכומטרי מעל 500  (מועמדים בעלי ממוצע של 90 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית).

סטודנט ותיק:  למד בבר אילן או במוסד אקדמי מוכר חמישה קורסים לפחות וממוצע ציוניו 80  לפחות. סטודנטים עם ממוצע נמוך מהנדרש יידונו כמועמדים חדשים.  

משך הלימודים: פרק זמן ממוצע להשלמת תואר ראשון הוא 3 שנים (ממוצע של כ-10 קורסים בשנה), לא כולל קורסי השלמה, במידת הצורך בהבעה עברית ובאנגלית. 

סה"כ שעות שנתיות (ש"ש) לתואר: 64 ש"ש/ 128 נ"ז (שתי שעות שנתיות שוות ערך לנקודת זכות)

פריסת השעות מחולקת לפי החישוב הבא:

קורסי חובה:

 10 ש"ש/ 20 נ"ז לימודי יסוד ביהדות (תלמוד, תנ"ך, פילוסופיה יהודית)

 4 ש"ש/ 8 נ"ז קורסים כללים להעשרה (סטודנטים במסלול דו-חוגי לא מובנה צריכים 2 ש"ש קורסים כלליים)     

השלמת רמת "פטור" באנגלית ובהבעה עברית    

מבחן "פטור" במושגי יסוד ביהדות

כמסגרת לימודית יש לבחור באחת מבין האפשרויות הבאות:

  • 50 ש"ש/ 100 נ"ז - רב-תחומי במדעי הרוח - חד-חוגי
  • 27 ש"ש/ 54 נ"ז - רב-תחומי במדעי הרוח - דו חוגי לא מובנה (עם חוג נוסף: 27 ש"ש/ 54 נ"ז)
  • 25 ש"ש/ 50 נ"ז - רב-תחומי במדעי הרוח-  דו חוגי מובנה (עם חוג נוסף: 25 ש"ש/ 50 נ"ז)