יפן

ליצירת קשר

לימודי יפן עוסקים בהיסטוריה ובתרבות של יפן הטרום־מודרנית והמודרנית וביפן בת־זמננו, וכן בסוגיות של חברה, תרבות, פילוסופיה, כלכלה, משפט, יחסי חוץ, קבוצות מיעוט ושוליים, ספרות, קולנוע ואמנות ביפן. ההיכרות עם הייחודיות ועם המורכבות של יפן בת־זמננו מתבססת על הלמידה המעמיקה של ההיסטוריה העתיקה והמסורתית של יפן, על התהליכים שהפכו את יפן ממדינה מסורתית למודרנית ועל המהלכים וההתפתחויות שחלו בשלטון ובחברה היפנית עד תום מלחמת העולם השנייה ומאז ועד ימנו אנו. ד"ר רוני שריג בוחנת במחקריה את החברה היפנית באמצעות לימוד היסטורי וספרותי של מלחמת העולם השנייה, באמצעות מחקר השוואתי של ספרות ילדים ביפן ובישראל ולצד חקר החברה היפנית והקולנוע היפני. ד"ר ורד בן־שדה עוסקת במחקריה במערכת המשפט היפני ובמוסד הבוררות היפני.

(צילום: נוי בן־שדה)