מיקום

בניין  יעקובוביץ - פילוסופיה (1002)
קומה 4, חדר 402

 

דואר אלקטרוני:  

Barav.Humanities@biu.ac.il

טלפון: 03-5318231, 03-5318371