מלגות לימודי קוריאה לתלמידי שנה א'+ב' ועבודת סמינר מצטיינת תשפ"ד

המלגות לשנה א' ו-ב' מוצעות לסטודנטים וסטודנטיות בלימודי אסיה.

1. לימודי קוריאה - מלגות לתואר ראשון - קול קורא להגשת מועמדות למלגה לסטודנטים.ות שנה א' בלימודי קוריאה תשפ"ד

מועד הגשת מלגה – 01.02.2024 – 01.04.2024

סוג תואר – תואר ראשון

סוג מלגה - הצטיינות

גוף מטפל – מגמת לימודי אסיה, רב תחומי במדעי הרוח

תיאור המלגה

מלגה מטעם האקדמיה ללימודים קוריאנים (AKS) לסטודנטים שנה א' בלבד הלומדים בתשפ"ד בתחום לימודי קוריאה.

סכום המלגה

6,000  ₪ למלגה.

קריטריונים

 1. על הסטודנט להגיש מועמדות לוועדת הבחירה של הרב-תחומי במדעי הרוח בהתאם למועד שפורסם.
 2. יש לפרט במכתב נלווה מדוע הסטודנט.ית בחר.ה ללמוד על קוריאה באוניברסיטת בר-אילן.
 3. על הסטודנט להיות רשום לשני קורסים על קוריאה (אחד מהם חייב להיות קורס לשפה הקוריאנית) בשנה"ל תשפ"ד. רשימת הקורסים לתשפ"ד כוללת את הקורסים הבאים: "קוריאנית מתחילים", "קוריאנית מתקדמים", "קוריאה: מכלכלת עולם שלישי למעצמה כלכלית", ו-"מבוא לתולדות המחשבה והתרבות בקוריאה".
 4. על הזוכים להסכים לפרסום שמם ותמונתם באתר המחלקה ובדיווחים לאקדמיה ללימודים קוריאנים.

 

הנחיות להגשת מועמדות

יש להגיש את כל המסמכים הרלבנטיים למייל –maayanchlfon@gmail.com עד לתאריך 01.04.2024. יש לציין בכותרת המייל את שם המועמד.ת והגשה למלגה של AKS.

 

2. קול קורא להגשת מועמדות למלגה לסטודנטים שנה ב' בלימודי קוריאה תשפ"ד.

 

מועד הגשת מלגה – 01.02.2024 – 01.04.2024

סוג תואר – תואר ראשון

סוג מלגה - הצטיינות

גוף מטפל – מגמת לימודי אסיה, רב תחומי במדעי הרוח

תיאור המלגה

מלגה מטעם האקדמיה ללימודים קוריאנים (AKS) לסטודנטים שנה ב' בלבד הלומדים בתשפ"ד בתחום לימודי קוריאה.

סכום המלגה

6000 ₪ למלגה

קריטריונים

 1. על הסטודנט להגיש מועמדות לוועדת הבחירה של הרב-תחומי במדעי הרוח בהתאם למועד שפורסם.
 2. יש לפרט במכתב נלווה מדוע הסטודנט בחר בלימודי קוריאה באוניברסיטת בר-אילן ומדוע המועמד.ת ראוי.ה לקבל את המלגה.
 3. יש לצרף לבקשה גיליון של ציוני שנה א'.
 4. על הסטודנט.ית להיות רשום לשני קורסים על קוריאה (אחד מהם חייב להיות קורס לשפה הקוריאנית) בשנה"ל תשפ"ד.
 5. רשימת הקורסים לתשפ"ד כוללת את הקורסים הבאים: "קוריאנית מתחילים", "קוריאנית מתקדמים א'", "קוריאנית מתקדמים", "קוריאה: מכלכלת עולם שלישי למעצמה כלכלית" ו-"מבוא לתולדות המחשבה והתרבות בקוריאה".
 6. על הזוכים.ות להסכים לפרסום שמם ותמונתם באתר המחלקה ובדיווחים לאקדמיה ללימודים קוריאנים.

 

הנחיות להגשת מועמדות

יש להגיש את כל המסמכים הרלבנטיים למייל –maayanchlfon@gmail.com עד לתאריך 01.04.24. יש לציין בכותרת המייל את שם המועמד.ת והגשה למלגה של AKS.

 

3. קול קורא להגשת מועמדות למלגה על עבודת סמינר מצטיינת בתחום לימודי קוריאה, תשפ"ד  

 

מועד הגשת מלגה – 01.02.2024 – 01.04.2024

סוג תואר – תואר ראשון

סוג מלגה - הצטיינות

גוף מטפל – מגמת לימודי אסיה, רב תחומי במדעי הרוח

תיאור המלגה

מלגה מטעם האקדמיה ללימודים קוריאנים (AKS) לעבודת סמינר מצטיינת שעוסקת בקוריאה.

סכום המלגה

3000 ₪ למלגה

קריטריונים

 1. על הסטודנטים להגיש מועמדות לוועדת הבחירה של הרב-תחומי במדעי הרוח, בראשות ד"ר אלון לבקוביץ בהתאם למועד שפורסם.
 2. ניתן יהיה להגיש עבודות סמינר שהוגשו וניתן להן ציון במסגרת הקורסים השונים בחוג הרב-תחומי במדעי הרוח בשנים תשפ"ג-תשפ"ד ובלבד שהן עוסקות בקוריאה.
 3. על המועמד להוסיף מכתב נלווה עם תיאור קצר של נושא העבודה ומדוע בחר בנושא זה.
 4. על הזוכים להסכים לפרסום שמם ותמונתם באתר המחלקה ובדיווחים לאקדמיה ללימודים קוריאנים.

 

הנחיות להגשת מועמדות

יש להגיש את כל המסמכים הרלבנטיים למייל –maayanchlfon@gmail.com עד לתאריך 01.04.24. יש לציין בכותרת המייל את שם המועמד.ת והגשה למלגה של AKS.

 

הערות

ההחלטה להענקת מלגה או לדחיית הבקשה תקבע על ידי הועדה המיועדת של הרב תחומי במדעי הרוח. נימוקי הועדה לא יימסרו למועמדים.