רשימת מלגות והזוכים/ות במלגות

סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

מלגות לימודי קוריאה לתלמידי שנה א'+ב' תשפ"ג

https://barav.biu.ac.il/node/789

מלגות לעבודות סמינר בנושא קוריאה תשפ"ג

https://barav.biu.ac.il/node/790

ראו בקישור הבא מידע על מלגות לימודים לתארים שונים בסין 2023-2024:

http://israel.lxgz.org.cn/israel/xwdt/2023010521471760623/index.html

מידע על לימודי שפה ותרבות יפן מטעם ממשלת יפן לשנת הלימודים 2023-2024:

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100345589.pdf