רשימת מלגות והזוכים/ות במלגות

סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

ראו בקישור הבא מידע על מלגת לימודים ליפן.

http://www.israel.emb-japan.go.jp/html/MextJapanseStudies2017_announcement.html