מיכאל אטינגן

תחומי לימוד: 

מיכאל אטינגן התמחה במחלקת המיזוגים והרכישות של משרד עורכי הדין שבלת ושות'. שבלת ושות' הינו אחד מפירמות עוה"ד הבולטות והמובילות בישראל. למשרד סניף בניו יורק ובנוסף דסק בסין, אשר הוקם לפני למעלה מ- 7 שנים. המשרד היה בין ראשוני הפירמות הישראליות אשר ביסס את נוכחותו בסין.

"הגברת חשיפתה של ישראל לשוקי אסיה והיותם מוקד כלכלי ופוליטי רב השפעה בעולם היוו שיקול מרכזי עבורי בבחירת מסלול לימודים בתוכנית המשולבת של 'אסיה למשפטנים'.

התכנית התמקדה במסחר, כלכלה ועסקים, שבהם הצורך בשילוב שבין משפט ללימודי אסיה בולט במיוחד. במהלך לימודיי בתוכנית פגשתי מרצים מעולים, אקדמאים ועורכי דין, שעוסקים במסחר ובמשפט בינלאומי ורכשו את ניסיונם והשכלתם בסין, יפן וקוריאה.

הלימודים במסגרת התוכנית העשירו רבות את ידיעותיי בתחום ואף תרמו לעבודתי בתור עוזר מחקר של פרופסור אריה רייך, מומחה לדיני סחר בינלאומי ומשפט האיחוד האירופי.

התכנית הרב תחומית הקנתה לי ידע ויכולת ניתוח אינטרדיסציפלינרית המהווים יתרון משמעותי בעבודתי כיום".