תואר ראשון רב תחומי - מסלולי תואר רב תחומי במדעי הרוח