מדיניות חוץ, ביטחון ודיפלומטיה

שינוי מאזן הכוחות בזירה הבין־לאומית ובזירה האסייתית מחייב את מדינות אסיה להעריך מחדש את מדיניות החוץ שלהן (הכוללת בריתות אזוריות, חברות בארגונים בין־לאומיים, אזוריים וגלובליים), את מדיניות הביטחון שלהן, ואף את מדיניות הדיפלומטיה הציבורית שלהן. ד"ר אלון לבקוביץ עוסק בארגונים הבין־לאומיים המדינתיים (IGOs) ובהשפעתם של ארגונים שאינם מדינתיים (NGOs) על עיצוב המדיניות של מדינות האזור. נוסף על כך, הוא בוחן את השינוי בבריתות האזוריות ואת השנוי המהותי במדיניות הביטחון של יפן לאור האיומים האזוריים. ד"ר מיכל זלצר־לביד בוחנת את היחסים בין סין למדינות האזור ובין סין למזרח התיכון, את המדיניות של סין כלפי המיעוטים המתגוררים בה, וכיצד יחסו של השלטון הסיני למיעוט האוּיְגוּרִי משפיע על הזירה הבין־לאומית. ד"ר זלצר־לביד מייחדת קורס ללימוד הגישות השונות לחקר סכסוכים אתניים ומביאה מקרי בוחן מהפיליפינים, ממלזיה, מסין, מסרי לנקה וממזרח טימור.

חוקרים