פודקאסטים

ד"ר אלון לבקוביץ - הקייפופ והתרבות הדרום קוריאנית - בר דעת (מאי 2023)

ד"ר מיכל זלצר לביד - סין ודאואיזם: סיני נולד למחויבות, אנחנו נולדים לזכויות . הקוגיטו (5.5.2023)

ד"ר מיכל זלצר לביד - מיעוטים אתניים בסין - להבין את סין פרק 34.

ד"ר מיכל זלצר לביד -  מדוע סין הסירה את הגבלות הקורונה?. אחד ביום (26.1.2023)

ד"ר אלון לבקוביץ עם פרופ' רותם קובנר ופרופ' דני אורבך, על מדיניות הביטחון של יפן.בתוכנית 360 בגלי צה"ל.(8.1.2023)

ד"ר מיכל זלצר לביד - קורונה והפגנות בסין., פודקאסט הארץ (דקה 43).

פרופ' איתמר תאודור - מהו ההינדואיזם, פרק 2: מהטמה גנדי (בר דעת)

פרופ' איתמר תאודור - מהו ההינודאיזם, פרק 1: הבהגווד גיטא (בר דעת)

ד"ר רן שאולי - גלובליזציה, פרק 1: מהמהפכה התעשייתית ועד המהפכה הירוקה (בר דעת).

ד"ר רן שאולי - גלובליזציה, פרק 2: המהפכה הירוקה (בר דעת).

ד"ר מיכל זלצר לביד - מיעוטים בסין. זמן סין עם אמיר גל-אור, פרק 37.

חלק ראשון של פודקאסט על קוריאה עם ד"ר אלון לבקוביץ

חלק שני של הפודקאסט על קוריאה עם ד"ר אלון לבקוביץ

ד"ר אלון לבקוביץ - פודקאסט על קוריאה הצפונית אפריל 2022.

ד"ר אלון לבקוביץ בפודקאסט של אוניברסיטת בר-אילן על קוריאה ומשחקי הדיונון.

פודקאסט על המשפחה הסינית- ד"ר מיכל זלצר-לביד

פודקאסט- מאו חלק 1: המהפכה הקומוניסטית- ד"ר מיכל זלצר-לביד

פודקאסט- מאו חלק 2: לידתו של הקומוניזם הקפיטליסטי- ד"ר מיכל זלצר-לביד