כללי ציטוט

על-פי כללי הכתיבה האקדמית, שימוש ברעיון או בציטוט שנלקחו מטקסט אחר מחייב הפניה לטקסט המקורי. זהו הכלל הבסיסי ביותר של כתיבה אקדמית ושל יושר אינטלקטואלי.

 ההפניה תופיע פעמיים:

  1. בגוף הטקסט, מיד לאחר הרעיון או הציטוט. הפניה זו תהיה מקוצרת.
  2. ברשימת המקורות המופיעה בסוף העבודה. הפניה זו תהיה מלאה.

כללי הכתיבה האקדמית מחייבים התאמה מלאה בין שני סוגי ההפניות: רשימת המקורות המופיעה בסוף העבודה תכלול את כל המקורות המוזכרים בגוף העבודה ורק אותם.

יש שיטות שונות לרישום מקורות ביבליוגרפיים, בהתאם לתחום המחקר. בכל מקרה, יש לשמור על עקרון האחידות לאורך כל העבודה.  באתר הספרייה ניתן למצוא את פירוט השיטות:

https://lib.biu.ac.il/referencetools