מגמת מדעי הרוח וקיימות

מגמת מדעי הרוח וקיימות מבקשת ללמוד ולחקור בגישה רב תחומית את ההיסטוריה, הספרות והפילוסופיה של בעיות ונושאים סביבתיים, כגון: שינויי אקלים, ניצול משאבי טבע, יחסן של תרבויות שונות לעולם הטבע ושאלת היחס בין "טבע"(nature)  לבין "תרבות"  (culture/nurture) על היבטיה החברתיים והטכנולוגיים.

תחומי ידע חשובים ומרכזיים במדעי הרוח יכולים לתרום באופן משמעותי לשיח בינתחומי רחב הנוגע לגורל האנושות ולכדור הארץ. כחלק מבית הספר לקיימות בבר-אילן, אנו שואפים להתניע דיאלוג בינתחומי עם מדענים וחוקרי מדעי החברה, כדי להעלות שאלות מחקר חדשות ולספק דרכים מקוריות לטיפול בסוגיות שונות הנוגעות לקיימות, לאקולוגיה ולסביבה.

מגמת מדעי הרוח וקיימות תילמד במסגרת תואר ראשון בחוג הרב תחומי במדעי הרוח, במתכונת מורחבת או במתכונת דו-חוגית.