מערכת שעות

מערכת שעות לתואר ראשון מסלול רב תחומי במדעי הרוח  - תשפ"ג

סמסטר א'

שעה/יום

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

8-10

 

 

קוריאנית מתחילים – גב' קו מינג'ונג 54-560

---

קולנוע, ספרות ותרבות פופולרית בסין המודרנית – ד"ר סלנה אורלי (באנגלית)  54-437 מתוקשב

 

 

הודו: היסטוריה, דתות ותרבות- פרופ' איתמר תיאודור 54-600

מתוקשב

קוריאנית מתקדמים א'  –גב'  קו מינג'ונג 54-204

10-12

 

קוריאנית מתקדמים א'–גב'  קו מינג'ונג 54-204 

מהקיסר האגדי לשוגון האחרון: מבוא לתרבות יפן- ד"ר רוני שריג 54-506

 

---

סינית למתקדמים- גב' פו וונג צילה 54-404

מלומדים, קיסרים ופילגשים: מבוא לתרבות סין המסורתית - ד"ר מיכל זלצר-לביד 54-407

זן בודהיזם ואמנויות הזן ביפן- ד"ר רוני שריג 54-504; סמינריון 54-505 מתוקשב

קוריאנית מתחילים – גב' קו מינג'ונג 54-560

---

סינית למתקדמים- גב' פו וונג צילה 54-404

---

אסיה דרך האוכל- ד"ר רן שאולי 54-639; סמינריון 54-640

12-14

 

 

 

מהקיסר האגדי לשוגון האחרון: מבוא לתרבות יפן המסורתית - ד"ר רוני שריג 54-506

מלומדים, קיסרים ופילגשים: מבוא לתרבות סין המסורתית - ד"ר מיכל זלצר-לביד 54-407

 

מהארצות שמתחת לרוח: מבוא לדרום מזרח אסיה-

ד"ר רן שאולי 54-620

14-16

 

 

יפנית למתחילים –גב' מיהו

קטאוקה 54-500

---

חברה, תרבות וקונפליקט בראי הקולנוע הקוריאני- ד"ר אלון לבקוביץ' 54-554 סמינריון 54-555

 

אסיה והמזרח התיכון-

ד"ר אלון לבקוביץ 54-1137

יפנית למתחילים –גב' מיהו

קטאוקה 54-500

 

16-18

יפנית מתקדמים –גב'  מיהו קטאוקה 54-502

---

קוריאה: בין סמסונג ל-BTS- ד"ר אלון לבקוביץ' 54-1136

דרכי המשי: מן העת העתיקה ועד המאה ה-21- ד"ר גדעון אלעזר 54-1124

--

אגדות המלך ארתור- ד"ר דניאלה גורביץ' 54-316 מתוקשב

---

משבר כהזדמנות להתפתחות: שינויים משפטיים וחברתיים ביפן במאה ה21- ד"ר ורד בן-שדה 54-1141 מתוקשב

להבין את קוריאה הצפונית- ד"ר אלון לבקוביץ' 54-1129 מתוקשב

---

אוטופיות ודיסטופיות- ד"ר דניאלה גורביץ' 54-312 סמינריון 54-3122 מתוקשב

---

מבוא לכתיבה מדעית- ד"ר מיכל זלצר-לביד 54-310

הגירה ותפוצה באסיה- ד"ר רן שאולי 54-625 מתוקשב

---

יפנית מתקדמים –גב' מיהו קטאוקה 54-502

---

החיפוש האחר הגאולה בהודו- פרופ' שלומי מועלם 33-3280

ג'נוסייד וזיכרון באסיה-

ד"ר רן שאולי 54-1121 באנגלית

18-20

The Legal Culture of the Start-Up Nation from Asian Perspective

ד"ר הדס פלד 54-1140 

אגדות המלך ארתור- ד"ר דניאלה גורביץ' 54-316 מתוקשב

 

אוטופיות ודיסטופיות- ד"ר דניאלה גורביץ' 54312 ; סמינריון 543122 מתוקשב

 

 

 

 

סמסטר ב' תשפ"ב

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי
8-10

קוריאנית למתחילים –גב'  קו מינג'ונג 54-56

 

 

הודו: היסטוריה, דתות

ותרבות- פרופ' איתמר

תיאודור 54-600 מתוקשב

קוריאנית מתקדמים ב' – גב'  קו מינג'ונג 54-1139

10-12

קוריאנית מתקדמים ב'  –

גב'  קו מינג'ונג 54-1139

יפן המודרנית ובת זמננו-

ד"ר רוני שריג 54-534 מתוקשב

---

סינית למתקדמים-

גב' פו וונג צילה 54-404

סין במאה ה-20: מקיסרות למעצמה-

ד"ר מיכל זלצר-לביד

54-410

זן בודהיזם ואמנויות

הזן ביפן- ד"ר רוני שריג

54-504; סמינריון 54-505 מתוקשב

קוריאנית למתחילים –

גב' קו מינג'ונג 54-560

---

סינית למתקדמים-

גב' פו וונג צילה 54-404

---

אסיה דרך האוכל-

ד"ר רן שאולי

54-639; סמינריון 54-640

12-14  

יפן המודרנית ובת זמננו-

ד"ר רוני שריג 54-534 מתוקשב

סין במאה ה-20: מקיסרות למעצמה-

ד"ר מיכל זלצר-לביד

54-410

 

מהארצות שמתחת לרוח:

מבוא לדרום מזרח אסיה-

ד"ר רן שאולי 54-620

14-16

יפנית למתחילים –

גב' מיהו קטאוקה 54-500

---

חברה, תרבות וקונפליקט

בראי הקולנוע הקוריאני-

ד"ר אלון לבקוביץ' 54-554 סמינריון 54-555

 

אסיה והמזרח התיכון-

ד"ר אלון לבקוביץ' 54-1137

יפנית למתחילים –

גב'  מיהו קטאוקה 54-500

ג'נוסייד וזיכרון באסיה-

ד"ר רן שאולי 54-1121 באנגלית

16-18

יפנית מתקדמים –גב' 

מיהו קטאוקה 54-502

---

קוריאה: בין סמסונג ל-BTS-

ד"ר אלון לבקוביץ' 54-1136

אסלאם סיני וסינים מוסלמים: טמיעה,

התנגדות וסינתזה-

ד"ר גדעון אלעזר 54-207

--

Bestia: על חיות פלאיות ויצורי הפרא-

ד"ר דניאלה גורביץ'

54-1111-01 סמינריון 54-1111-02 מתוקשב

---

 

משבר כהזדמנות

להתפתחות: שינויים משפטיים וחברתיים

ביפן במאה ה21- ד"ר ורד בן-שדה

54-1141 מתוקשב

להבין את קוריאה הצפונית-

ד"ר אלון לבקוביץ'

54-1129 מתוקשב

---

מבוא לכתיבה מדעית: ד"ר מיכל זלצר-לביד 54-310

הגירה ותפוצה באסיה-

ד"ר רן שאולי

54-625 מתוקשב

---

יפנית מתקדמים –

גב'  מיהו קטאוקה

54-502

 
18-20

The Legal Culture of the Start-Up Nation from Asian Perspective

ד"ר הדס פלד54-1140  

Bestia: על חיות פלאיות ויצורי הפרא-

ד"ר דניאלה גורביץ'

54-1111-01 סמינריון 54-1111-02 מתוקשב