תואר רב תחומי במדעי הרוח - דו חוגי לא מובנה

ניתן לשלב תואר דו-חוגי רב-תחומי במדעי-הרוח עם כל מחלקה אשר מציעה מסלול דו-חוגי.

מספר שעות: 54 נ"ז

החוג הרב תחומי במדעי הרוח מגבש תשתית לימודית מעמיקה המרחיבה את אפיקי הידע של הסטודנט לתואר ראשון במגוון תחומי דעת בתרבות עולם (מזרח ומערב). התוכנית פועלת לשימור הידע ההומניסטי של מדעי האדם (רוח, חברה ויהדות). לימודים רב תחומיים מבטיחים: השכלה רחבה; יכולת חשיבה מופשטת, ובכללה, הקניית דפוסים של חשיבה ביקורתית; השכלה רחבת אופקים; יכולת ניתוח; השוואה וסינתזה של חומר עיוני רב-תחומי; יצירתיות; שיטתיות; בהירות ורטוריקה קולחת.

בין תחומי הלימוד מוצעת מגמת מדעי הרוח וקיימות המבקשת ללמוד ולחקור בגישה רב תחומית את ההיסטוריה, הספרות והפילוסופיה של בעיות ונושאים סביבתיים, כגון: שינויי אקלים, ניצול משאבי סביבה, יחסן של תרבויות שונות לעולם הטבע ושאלת היחס בין "טבע" (nature) לבין "תרבות" (culture\nurture) על היבטיה החברתיים והטכנולוגיים. תחומי ידע חשובים ומרכזיים במדעי הרוח יכולים לתרום באופן משמעותי לשיח בינתחומי רחב הנוגע לגורל האנושות וכדור הארץ.

 

מסלולי לימוד במחלקה:

תוכנית הלימודים לתואר הראשון המאפשרת בחירה בין המסלולים הבאים:

א.     מסלול ספ"ה- חשיפה למגוון תרבויות ושילוב תחומי דעת הומניסטיים בשלושה אשכולות: ספרות פילוסופיה והיסטוריה- ספ"ה. במסגרת אשכולות אלה, הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו קורסים העוסקים בשירה ובפרוזה, בדרמה ובתיאטרון, בלוגיקה ובמוסר, בימי הביניים ובעת החדשה. רשימת קורסים מומלצת

ב.     מסלול מובנה- מגוון קורסים בעברית ובאנגלית מתוך ההיצע הרחב בפקולטה, הנלמדים בימים ראשון ושלישי במערכת שעות קבועה ונוחה. דגם זה מהווה סל של קורסים מרתקים מתוך ההיצע של מחלקות הפקולטה, ויתרונו בגיוון הנושאים, מצד אחד, ובריכוז הלימודים בשעות מוגדרות, מצד שני. רשימת קורסים מומלצת

ג.     מסלול בהתאמה אישית- אפשרות לבניית מערכת לימודים לפי תחומי הידע  והעניין של הסטודנטים. לדוגמא: שפות, תרבויות, מוזיקה, תקופות היסטוריות שונות וכדומה. מומלץ בעיקר לתלמידים מצטיינים.

מגמות ייחודיות בחוג הרב-תחומי:

מגמת רוח וקיימות- ניתן ללמוד כאשכול במסגרת המסלולים השונים

 

היקף נקודות זכות לתואר רב-תחומי במדעי הרוח דו-חוגי הינו 54 נ"ז וכולל:

  • קורסי בחירה מכלל הפקולטה למדעי-הרוח (42 נ"ז)
  • שני סמינריונים המשתייכים לאשכולות הקורסים שנלמדו (8 נ"ז)
  • קורס כתיבה אקדמית (4 נ"ז)

 

תנאי קבלה

מועמדים חדשים: יש לעמוד  בלפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

א.     ממוצע בגרות 90 ומעלה (משוקלל), ללא בחינה פסיכומטרית

ב.     ממוצע בגרות 80 וציון 500 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית

ג.     בוגרי מכינות 30+ בממוצע 85 ומעלה

ד.     בוגרי מכינה קדם אקדמית בציון ממוצע של 80 ומעלה

ה.    ראו את מתווה ההקלות בתנאי הקבלה למשרתי מילואים ואנשי קבע לתשפ"ה.

 

סטודנטים ותיקים:

מי שצברו חמישה קורסים לפחות בממוצע ציונים 80 ומעלה במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 

קהל היעד

סטודנטים המבקשים לבחון ולבקר חומר ורוח עם האתגרים של העולם החדש שבו חוסר הודאות וההשתנות הינה מתמדת.