מסלול ספ"ה (ספרות, פילוסופיה והיסטוריה)

דו-חוגי מובנה (50 נ"ז)

אשכול ספרות (16 נ"ז)

קורסי פרוזה – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי שירה – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי אסתטיקה וביקורת – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי דרמה ותיאטרון – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

 

אשכול פילוסופיה (16 נ"ז)

תולדות הפילוסופיה העתיקה – 4 נ"ז

תולדות הפילוסופיה החדשה מדקארט עד קאנט – 4 נ"ז

מבוא לפילוסופיה של המוסר – 4 נ"ז

מבוא ללוגיקה – 4 נ"ז או מהגל עד ניטשה פילוסופיה של המאות 19-20 – 4 נ"ז

 

אשכול היסטוריה (14 נ"ז)

מבוא לתולדות יוון או מבוא לתולדות רומא – 4 נ"ז

מבוא לימי הביניים או מבוא לעת החדשה – 4 נ"ז

קורסי בחירה – 6 נ"ז

 

קורס כתיבה אקדמית – 4 נ"ז

 

דו-חוגי (54 נ"ז)

אשכול ספרות (16 נ"ז)

קורסי פרוזה – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי שירה – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי אסתטיקה וביקורת – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי דרמה ותיאטרון – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

 

אשכול פילוסופיה (16 נ"ז)

תולדות הפילוסופיה העתיקה – 4 נ"ז

תולדות הפילוסופיה החדשה מדקארט עד קאנט – 4 נ"ז

מבוא לפילוסופיה של המוסר – 4 נ"ז

מבוא ללוגיקה – 4 נ"ז או מהגל עד ניטשה פילוסופיה של המאות 19-20 – 4 נ"ז

 

אשכול היסטוריה (16 נ"ז)

מבוא לתולדות יוון או מבוא לתולדות רומא – 4 נ"ז

מבוא לימי הביניים או מבוא לעת החדשה – 4 נ"ז

קורסי בחירה – 4 נ"ז

 

קורס בחירה מתוך תכנית הלימודים של אחת ממחלקות הפקולטה – 2 נ"ז

 

קורס כתיבה אקדמית – 4 נ"ז

 

חד-חוגי (92 נ"ז)

אשכול ספרות (28 נ"ז)

תולדות הספרות – 4 נ"ז

החיים כסיפור – 4 נ"ז

קורסי פרוזה – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי שירה – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי אסתטיקה וביקורת – 4 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

קורסי דרמה ותיאטרון – 8 נ"ז (מתוך המבחר השנתי)

 

אשכול פילוסופיה (28 נ"ז)

תולדות הפילוסופיה העתיקה – 4 נ"ז – חובה    31-102-01

תולדות הפילוסופיה החדשה מדקארט עד קאנט – 4 נ"ז – חובה    31-202-01

מבוא לפילוסופיה של המוסר – 4 נ"ז – חובה    31-487-01

מבוא ללוגיקה – 4 נ"ז - חובה   31-105-01  

מהגל עד ניטשה פילוסופיה של המאות 19-20 – 4 נ"ז - חובה    31-232-01

קורסי בחירה מתוך המבחר השנתי – 8 נ"ז

 

אשכול היסטוריה (28 נ"ז)

מבוא לתולדות יוון או מבוא לתולדות רומא – 4 נ"ז

מבוא לימי הביניים – 4 נ"ז

מבוא לעת החדשה – 4 נ"ז

מבוא לתולדות אמריקה – 4 נ"ז

קורסי בחירה – 12 נ"ז

 

קורסי בחירה מתוך תכנית הלימודים של אחת ממחלקות הפקולטה – 4 נ"ז

 

קורס כתיבה אקדמית – 4 נ"ז

 

*ניתן להמיר אחד מן האשכולות באשכול מתוך מגמת "רוח וקיימות"

 

אשכול רוח וקיימות (16 נ"ז) – עבור תכנית לימודים דו-חוגית

קורס ליבה שנתי – חובה – 4 נ"ז

קורסי בחירה שנתיים – 8 נ"ז

סמינריון שנתי – 4 נ"ז

 

אשכול רוח וקיימות (28 נ"ז) – עבור תכנית לימודים חד-חוגית

קורס ליבה שנתי – חובה – 4 נ"ז

קורסי בחירה שנתיים – 20 נ"ז

סמינריון שנתי – 4 נ"ז

 

קיימת אפשרות ללמוד בחוג הרב-תחומי במדעי הרוח בתוכנית  דו חוגית מובנית עם מחלקות שאיתן קיים הסכם לתוכנית כזאת. אלו המחלקות:

מזרח תיכון; פילוסופיה כללית; היסטוריה כללית; מוסיקה; מדעי המדינה, תרבות צרפת ואמנות יהודית.