דתות ופילוסופיות

ליצירת קשר

מחקריו של פרופ' איתמר תיאודור עוסקים בדתות ובפילוסופיות בהקשר תת־היבשת ההודית ובבחינה השוואתית שלהן. מחקריו עוסקים בהינדואיזם ובהשוואות של דתות אסייתיות ליהדות. הוא חוקר ומנתח את הבהגווד גיטא כטקסט פילוסופי ובוחן את מבנהו של הבְּהָאגַוַטה פּוּרָאנַה, טקסט ימי־ביניימי מרכזי, ובכלל זה עוסק גם באסתטיקה הודית. נוסף על כך, הוא עוסק במחקריו בהגותו של מהאטמה גנדהי ובהגות גנדהיאנית מודרנית.

(צילום: אלון לבקוביץ)