נותרו עדיין מקומות בקורסים השונים

מוזמנים להירשם לקורסי המגמה ללימודי אסיה של הרב תחומי במדעי הרוח:

- יפנית למתחילים

-סכסוכים אתניים באסיה

-כתיבה מדעית: אימה ופחד (פרו-סמינריון)

- הגירה ותפוצה באסיה

-סינית למתחילים

-מלומדים, קיסרים ופילגשים: מבוא לתרבות סין

-מדיניות חוץ וביטחון באסיה

- תרבות עסקית בקוריאה הדרומית והצפונית

לשאלות ומידע מוזמנים לפנות למזכירות המחלקה: 03-5318231 barav.humanities@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 17/10/2021