שעות קבלה

ימים א'-ה' בשעות 9:00- 15:00

במשרדי הפקולטה למדעי הרוח או בטלפון: 03-5318231