הנחיות מחלקתיות-תשפ"ד

סטודנט.ית  יקר.ה,

ברוכים הבאים לרב תחומי במדעי הרוח. שמחים שהצטרפת אלינו! להלן מספר דגשים חשובים  לקראת הרישום האינטרנטי )אינבר)

הצוות המקצועי שלנו זמין לרשותכם כהכנה לקראת מועד הרישום, ממליצה לכם ליצור איתנו קשר כדי שנוכל לסייע לכם להרכיב את מערכת שנה א' בשנה מיטבית.

לתיאום פגישת ייעוץ או לשאלות ולהבהרות נוספות יש לפנות לדוא"ל: Barav.Humanities@biu.ac.il, ו/או בשעות הקבלה לטלפון: 03-5318231

שעות הקבלה הן: ימים א-ה 8:00-16:00.

 

כמה הנחיות כלליות והמלצות

תכנית הלימודים מותאמת לחלוקה מאוזנת המתפרשת על פני שלוש שנות לימוד. הלימודים כוללים קורסי יסוד/ליבה,  קורסי שפה, סמינריונים וקורסי בחירה.

מסגרת הלימודים לבחירה היא בין האפשרויות הבאות: חד חוגי, דו-חוגי מובנה ודו-חוגי לא מובנה.

 

סה"כ נקודות לתואר נדרשות: 128 נ"ז.  בחלוקה לפי:

92 נ"ז - חד חוגי

50/54 נ"ז -דו חוגי

16 נ"ז קורסים כלליים

20 נ"ז לימודי יסוד ביהדות

במטרה לייעל את הלימודים ולהשלים תואר מלא בשלוש שנים, מומלץ לחלק את שעות הלימוד הנדרשות ל1/3 בממוצע כל שנה. במילים אחרות:

128 נ"ז הן סה"כ נקודות זכות שעל סטודנט.ית לצבור לתואר

40-44 נ"ז בשנה X3 שנים. כאשר שבוע לימודים ממוצע צריך לכלול בין 3-4 ימים, לא יותר.

שלבי הרכבת המערכת- שנה א':

 • בחירת בין 8-7 קורסים שנתיים, או כפול אם הקורס סמסטריאלי, מהמסלול העיקרי (חד חוגי/דו חוגי), סהכ צבירה של 32-28 נ"ז. על פירוט הדרישות במסלולי הלימוד- ראו בסעיף הבא.
 • שנה א'-בחירת קורס פטור באנגלית כשפה זרה (במידה ונדרש), קורס פטור מהבעה עברית (במידה ונדרש)- לא נצבר בנקודות זכות.
 • לימודי יסוד ביהדות- בחירה של 2 קורסים שנתיים (או 4 קורסים סמסטריאליים) - סה"כ במהלך התואר 20 נ"ז
 • קורס העשרה מכל מחלקה ופקולטה באוניברסיטה (שאינה מחלקת האם) – סה"כ במהלך התואר 16 נ"ז

סה"כ יש להגיע לצבירה של  48-40 נ"ז בשנה אקדמית.

להשלמת התואר נדרש הסטודנט להשלים את מכסת לימודי העשרה ולימודי יסוד בהתאם לנהלי האוניברסיטה המתעדכנים מעת לעת.

כמו כן, באחריותו של כל סטודנט לעקוב אחר הדרישות הכלליות של האוניברסיטה בכל הנוגע לקורסי יסוד ביהדות ופטור מאנגלית כשפה זרה והבעה עברית המתעדכנים מעת לעת.

חובת שפה זרה אנגלית וחובת קורס תוכן באנגלית:

כל הסטודנטים המתקבלים לאוניברסיטת בר אילן לתואר ראשון ממוינים לקורסי אנגלית כשפה זרה על פי תוצאות חלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם.

קורסי אנגלית כשפה זרה אינם נכללים בספירת הנקודות לתואר ולא נכללים בחישוב ממוצע הלימודים.
מידע על סיווג לרמות, מבחני שיפור רמה ופטורים מאנגלית היכנסו לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.

סטודנטים המתחילים את לימודיהם לתואר ראשון החל משנה"ל תשפ"ב, חייבים במהלך לימודיהם לסיים שני קורסים באנגלית כתנאי לקבלת התואר. מהותם של שני

הקורסים הללו תלויה ברמת האנגלית שעל-פיה התקבל הסטודנט לאוניברסיטה, כדלקמן:

- סטודנט שעל- פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'. קורסים אלה לא ייספרו לדרישות התואר שלו במחלקה/ות שבהן הוא לומד.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)-חייב בקורס אחד בלבד באנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים ב' - יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית, כלומר קורס שיינתן במחלקה שלו בשפה האנגלית בדיסציפלינה הנלמדת במחלקה זו לפי העניין, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות.

קורס תוכן זה ייספר לו כמובן במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

- סטודנט שעל-פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם)- פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית, בהיקף של 2 שעות סמסטריאליות כ"א.

שני קורסים אלה ייספרו לו במספר נקודות הזכות שנדרש לו לשם קבלת התואר.

 

הנחיות מחלקתיות - לימודי אסיה

 היקף כללי נ"ז במסגרת המסלול במחלקה: 

 • חד-חוגי 92 נ"ז
 • דו-חוגי 54 נ"ז
 • דו-חוגי מובנה 50 נ"ז 
 1. יש לבחור אחד מבין קורסי השפה למתחילים (סינית, יפנית, קוריאנית) הקורס מהווה תנאי לקורס השפה למתקדמים בשנה העוקבת. 

 2. יש להירשם ל-3 קורסים מבוא מתוך אשכול של 5 מבואות, כאשר אחד המבואות נדרש להיות  קשור לשפה אותה בחר הסטודנט. 

 1. יש להירשם במהלך שנה א' לקורס כתיבה אקדמית 54-310. 

 2. החל מהשנה השנייה, יש לבחור 2 קורסים מתוך אשכול קורסי הליבה בתואר. 

 3. ציון קורס עובר: 60 

 4. יש להשלים את יתרת נקודות הזכות בתואר באמצעות קורסי בחירה מהמחלקה: 

 • חד-חוגי – 50 נ"ז קורסי בחירה
 • דו חוגי- 14 נ"ז קורסי בחירה
 • דו חוגי מובנה- 10 נ"ז קורסי בחירה    
 1. עבודות סמינריוניות – ניתן להירשם לקורסי סמינריון החל משנה ב'. בתואר חד-חוגי יש להגיש 3 עבודות סמינריוניות, ובתואר דו-חוגי, יש להגיש 2 עבודות סמינריוניות מתוך רשימת קורסי הסמינריון במחלקה.

 2. במסלול דו-חוגי, יש לעקוב אחר ההנחיות הרלוונטיות בחוג הנוסף.