ברכות לזוכורת במלגות לימודי קוריאה

ברכות ללירי סתוי, מיכל בס, עדן שער, שקד מנשה ותהילה שרעבי.

אלו הסטודנטיות שזכו במלגות של האקדמיה ללימודי קוריאה (AKS) השנה.

בהצלחה למגישים.ות בשנה הבאה