מלגות לתלמידי שנה א'+ב' בלימודי קוריאה

סטודנטים.ות יקרים.ות,

מוזמנים.ות להגיש מועמדות למלגות לתלמידי שנה א'+ב' בלימודי קוריאה:

קול קורא להגשת מועמדות למלגה לסטודנטים.ות שנה א' בלימודי קוריאה תשפ"ג

מועד הגשת מלגה – 20.01.2023 – 12.03.2023

סוג תואר – תואר ראשון

סוג מלגה - הצטיינות

גוף מטפל – מגמת לימודי אסיה, רב תחומי במדעי הרוח

תיאור המלגה

מלגה מטעם האקדמיה ללימודים קוריאנים (AKS) לסטודנטים.יות שנה א' בלבד הלומדים בתשפ"ג בתחום לימודי קוריאה.

סכום המלגה

12,000  ₪ למלגה

קריטריונים

  1. על הסטודנט.ית להגיש מועמדות לוועדת הבחירה של הרב-תחומי במדעי הרוח בהתאם למועד שפורסם.
  2. יש לפרט במכתב נלווה מדוע הסטודנט.ית בחר.ה ללמוד על קוריאה באוניברסיטת בר-אילן.
  3. על הסטודנט.ית להיות רשום לשני קורסים על קוריאה (אחד מהם חייב להיות קורס לשפה הקוריאנית) בשנה"ל תשפ"ג.

רשימת הקורסים לתשפ"ג כוללת את הקורסים הבאים: "קוריאנית מתחילים", "קוריאנית מתקדמים א'", "קוריאנית מתקדמים ב'"," חברה, תרבות וקונפליקט בראי הקולנוע הקוריאני", "קוריאה: בין סמסונג ל-BTS", "להבין את קוריאה הצפונית".

  1. על הזוכים.ות להסכים לפרסום שמם.ן ותמונתם.ן באתר המחלקה ובדיווחים לאקדמיה ללימודים קוריאנים.

הנחיות להגשת מועמדות

ייש לציין בכותרת המייל את שם המועמד.ת והגשה למלגה של AKS.

יש להגיש את כל המסמכים הרלבנטיים למייל המצויין למטה עד לתאריך הנקוב:

6133045@gmail.com 

הערות

ההחלטה להענקת מלגה או לדחיית הבקשה נקבעת על ידי הועדה של הרב תחומי במדעי הרוח.

 

קול קורא להגשת מועמדות למלגה לסטודנטים.ות שנה ב' בלימודי קוריאה תשפ"ג

מועד הגשת מלגה – 20.01.2023 – 12.03.2023

סוג תואר – תואר ראשון

סוג מלגה - הצטיינות

גוף מטפל – מגמת לימודי אסיה, רב תחומי במדעי הרוח

תיאור המלגה

מלגה מטעם האקדמיה ללימודים קוריאנים (AKS) לסטודנטים.יות שנה ב' בלבד הלומדים בתשפ"ג בתחום לימודי קוריאה.

סכום המלגה

12,000 ₪ למלגה

קריטריונים

  1. על הסטודנט.ית להגיש מועמדות לוועדת הבחירה של הרב-תחומי במדעי הרוח בהתאם למועד שפורסם.
  2. יש לפרט במכתב נלווה מדוע הסטודנט.ית בחר.ה בלימודי קוריאה באוניברסיטת בר-אילן ומדוע המועמד.ת ראוי.ה לקבל את המלגה.
  3. יש לצרף לבקשה גיליון של ציוני שנה א'.
  4. על הסטודנט.ית להיות רשום לשני קורסים על קוריאה (אחד מהם חייב להיות קורס לשפה הקוריאנית) בשנה"ל תשפ"ג.

רשימת הקורסים לתשפ"ג כוללת את הקורסים הבאים: "קוריאנית מתחילים", "קוריאנית מתקדמים א'", "קוריאנית מתקדמים ב'"," חברה, תרבות וקונפליקט בראי הקולנוע הקוריאני", "קוריאה: בין סמסונג ל-BTS", "להבין את קוריאה הצפונית".

  1. על הזוכים.ות להסכים לפרסום שמם.ן ותמונתם.ן באתר המחלקה ובדיווחים לאקדמיה ללימודים קוריאנים.

הנחיות להגשת מועמדות

יש להגיש את כל המסמכים הרלבנטיים למייל המצויין למטה עד לתאריך הנקוב:

6133045@gmail.com 

 

 יש לציין בכותרת המייל את שם המועמד.ת והגשה למלגה של AKS.

הערות

ההחלטה להענקת מלגה או לדחיית הבקשה נקבעת על ידי הועדה של הרב תחומי במדעי הרוח.

תאריך עדכון אחרון : 13/12/2022