תואר ראשון

לתוכנית הב.א. הרב תחומי במדעי הרוח מספר מגמות לימוד לבחירה:

מורחב, דו-ראשי מובנה ודו-ראשי לא מובנה (הסבר בהמשך)

מסלול תרבות

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח – מורחב

בהיקף של  46 נקודות זכות בתואר הכוללות:

40 נק"ז הלימודים המורכבים בין 5-3 אשכולות לימוד נושאיים*

6  נק"ז סמינריונים (החל משנה ב').

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח - דו ראשי לא מובנה (עם מחלקה נוספת)

בהיקף של  27  נקודות זכות הכוללות:

23 נק"ז - הלימודים מורכבים מ- 3 אשכולות לימוד נושאיים*

4 נק"ז - שני סמינריונים (החל משנה ב').

דו ראשי מובנה 

25 שעות שנתיות הכוללות:

21 נק"ז  - הלימודים מורכבים מ- 3 אשכולות לימוד נושאיים*

 4 נק"ז - שני סמינריונים (החל משנה ב')

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח -  דו ראשי מובנה עם אחת מהמחלקות הבאות:

מזרח תיכון; פילוסופיה כללית; היסטוריה כללית; מוסיקה; מדעי המדינה ואמנות יהודית

 *ניתן לקחת 2 אשכולות ויותר מחטיבה אחת באישור יועצי המחלקה. אשכול הוא בהיקף של 8 נק"ז.

במסגרת המסלול נחשף הסטודנט למגוון תרבויות המשלבות בין כמה תחומי דעת הומניסטים סובבי עולם (אשכולות דיסציפלינריים לבחירה, 8 נק"ז):

  1. ספרות ואמנות: ספרות אנגלית, ספרות משווה, ספרות עם ישראל, אמנות יהודית, תרבות צרפת, לימודים קלאסיים, מוזיקה, לימודי אסיה.
  2. פילוסופיה והגות: פילוסופיה כללית, ספרות משווה, לימודים קלאסיים, ערבית, מחשבת ישראל, אומנות יהודית, לימודי אסיה.
  3. היסטוריה: היסטוריה כללית, לימודים קלאסיים, תרבות צרפת, ארכיאולוגיה ותולדות א"י, גאוגרפיה, מזרח תיכון, מדעי המדינה, לימודי אסיה.
  4. Israel Studies: ספרות אנגלית, אומנות יהודית, תנ"ך, תלמוד ומחשבת ישראל, ספרות עם ישראל, פילוסופיה כללית ולימודי אסיה. (מיועד לתלמידי חו"ל).
  5. שפות:  לטינית, יוונית עתיקה, צרפתית, ספרדית, טורקית, יידיש, לדינו, גרמנית, ערבית, סינית, יפנית וקוריאנית (נתון לשינויים).

שימו לב: כמות הקורסים שניתן ללמוד בפקולטה אחרת (שאינה מדעי הרוח) מוגבלת ל-25% מהיקף הקורסים ו/או בהתאם להנחיות האוניברסיטה.

לתוכנית הב.א. הרב תחומי במדעי הרוח שלוש מסגרות לימודיות לבחירה: מורחב, דו-ראשי מובנה ודו-ראשי לא מובנה . על הסטודנט לבחור את אחד מבין המסלולים שהרכבם מפורט להלן:

מסגרת שעות לימוד ממוצעת הנדרשת לצבירה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן היא 64 ש"ש (שעות שנתיות)

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח-מורחב 46   שעות שנתיות בתואר הכוללות:

40  ש"שהלימודים המורכבים בין 3-5 אשכולות לימוד נושאיים מחטיבות הבחירה*

6   ש"שסמינריונים (שלושה סמינריונים לתואר ראשון)

 

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח - דו ראשי לא מובנה (עם מחלקה אחרת) - 27 שעות שנתיות הכוללות:

23  ש"ש -הלימודים מורכבים מ- 3 אשכולות לימוד נושאיים מאשכולות הבחירה

4  ש"ש - שני סמינריונים (מומלץ החל משנה ב')

 

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח-  דו ראשי מובנה (עם מחלקה אחרת) - 25 שעות שנתיות הכוללות:

21  ש"ש - הלימודים מורכבים מ- 3 אשכולות לימוד נושאיים מחטיבות הבחירה

4  ש"ש - שני סמינריונים (מומלץ החל משנה ב')

*ניתן לקחת 2 אשכולות ויותר, מחטיבה אחת באישור יועץ התכנית. למשל מסלול מתוגבר בלימודי אסיה ובשפות.

לב.א. הרב-תחומי במדעי הרוח יש הסכם דו-ראשי מובנה עם המחלקות: מדעי המדינה, מזרח תיכון, היסטוריה ופילוסופיה.

שימו לב:  להשלמת התואר נדרש הסטודנט להשלים את מכסת לימודי העשרה ולימודי יסוד בהתאם לנהלי האוניברסיטה המתעדכנים מעת לעת.

לרב תחומי במדעי הרוח מגוון עשיר של קורסים לבחירה ובנוסף, רשאי הסטודנט לצרף קורסים נוספים מתוך המאגר הכלל אוניברסיטאי המופיע תחת קטגוריה "קורסים כלליים" באישור יועץ אקדמי. הסגל האקדמי והמנהלי של התוכנית יסייע בהרכבת תוכנית הלימודים המתאימה לסטודנט, בהדרכה בבחירת הקורסים ויהיה קשוב לכל קושי שיתעורר במהלך שנת הלימודים ובמהלך התואר כולו. 

כמו כן, צוות הרב תחומי יסייע גם בייעוץ ובהכוונה ללימודי תואר שני.  

 

 בנוסף,

  • הסטודנט רשאי להציע קורסים נוספים מתוך מאגר הקורסים הכלל האוניברסיטאי אשר מופיע תחת הקטגוריה "קורסים כלליים" -באישור, בתיאום ובליווי היועץ האקדמי של התוכנית.
  • הסטודנט רשאי לבחור אשכול  לימוד שאינו כלול ברשימה, באישור מחלקת האם ויועץ אקדמי של הרב תחומי.
  • ניתן להכיר בלימודים קודמים באחת ממחלקות האוניברסיטה או ממוסד להשכלה גבוהה אחר שמוכר על ידי המל"ג כחטיבת לימודים רק באישור מדור סטטוס[ראו בעניין זה סעיף "פטור").