הצעת עבודה לבוגרי/ות החוג - מכרז פומבי מרכז/ת בתחום מדעי החברה ורב תחומי JB-7