מלגות לימודים לסין מטעם שגרירות סין בישראל 2021-22

ססטודנטים ובוגרים יקרים,

מוזמנים להגיש מועמדות למלגות לימודים לסין ל-2021-2022. קראו היטב את ההנחיות בקישור המצורף. מועד ההגשה הוא מרץ 2021:

http://israel.lxgz.org.cn/publish/portal28/tab6279/info144318.htm