מלגות לימודים ליפן מטעם שגרירות יפן בישראל 2021-2022

לפרטים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר: https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html

או לפנות ישירות לשגרירות יפן בישראל.