אסופת מאמרים קצרים על מגפת הקורונה

מגפת הקורונה מנקודת מבטם/ן של חוקרים/ות ומרצים/ות במדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן. אסופת מאמרים קצרים, על היבטים שונים של הקורונה ומגפות אחרות שהיו לאורך ההיסטוריה. באסופה, מאמרים של מרצים ומרצי מתוכנית אסיה באוניברסיטת בר-אילן.