מלגות לימודים לסין 2019-2020

מלגות לימודים לתואר ראשון או שני בסין, החל מספטמבר 2019.

מועד ההגשה הוא ה-30 במרץ 2019.

פרטים בקובץ המצורף.

קובץ מצורףגודל
2019-20_chinese_government_scholarship_application_instructions.pdf143.13 ק"ב