תזכורת: מלגה ללימודי יפנית מטעם שגרירות יפן בישראל

למתעניינים אנא פנו למיהו קטאוקה, המורה ליפנית. פרטים באתר:

https://www.israel.emb-japan.go.jp/html/MEXTJapaneseStudies2019_announcement.html