מערכת השעות תשע"ט- ייתכנו שינויים

ב.א. רב תחומי – מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט (2108-2019)

סמסטר א'

שעה/יום

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

8-10

 

 

 

סינית למתקדמים – מר' נעם אורבך 54-404

קוריאנית למתחילים – גב' קו מינג'ונג 54-560

תרבות, פוליטיקה ואתניות בסין- ד"ר מיכל לביד (מתוקשב) 54-415 סמינריון 54-416

הודו: היסטוריה, דתות ותרבות- ד"ר איתמר תיאודור 54-600

סינית למתקדמים – מר' נעם אורבך 54-404

קוריאנית למתחילים – גב' קו מינג'ונג 54-560

10-12

 

 

סינית למתחילים – מר' נעם אורבך 54-400

קוריאנית למתקדמים –גב'  קו מינג'ונג 54-570

מבוא לתרבות סין המסורתית - ד"ר מיכל לביד 54-407

 

משפט ועסקים מול יפן – עו"ד ורד בן שדה 54-521

סינית למתחילים – מר' נעם אורבך 54-400

קוריאנית למתקדמים – גב' קו

מינג'ונג 570-54

12-14

 

 

 

יפנית למתקדמים – גב' מיהו קטאוקה 54-502

 

מבוא לתרבות יפן המסורתית - ד"ר רוני שריג 54-506

מבוא לתרבות סין המסורתית - ד"ר מיכל לביד 54-407

יפנית למתקדמים – גב' מיהו קטאוקה 54-502

אגדות המלך ארתור – ד"ר דניאלה גורביץ 54-316

מסורות דתיות זרות במרחב הסיני – ד"ר גדעון אלעזר 54-414

 

14-16

 

 

תרבות עסקית בקוריאה- ד"ר אלון לבקוביץ'

54-557

יפנית למתחילים –גב'  מיהו קטאוקה 54-500

מבוא לתרבות יפן המסורתית - ד"ר רוני שריג 54-506

 

 

מהארצות שמתחת לרוח: מבוא

לדרום מזרח אסיה- ד"ר רן שאולי 54-620

יפנית למתחילים –גב' מיהו

קטאוקה 54-500

 

אגדות המלך ארתור – ד"ר דניאלה גורביץ 54-316

 

 

 

16-18

המדיה הקוריאנית- ד"ר אלון לבקוביץ' 54-554 סמינריון 54-555

היבטים תרבותיים בזכרון

מלחה"ע השנייה ביפן-ד"ר רוני שריג 54525 סמינריון 54526

אוטופיות ודיסטופיות- ד"ר דניאלה גורביץ' (הקורס באנגלית) סמינריון 54-3133

ג'נוסייד וזיכרון באסיה - ד"ר רן שאולי (חדש) הרצאה +סמינריון (הקורס באנגלית)

 

 

18-20

משפט וחברה בסין - עו"ד הדס פלד 54-447

אוטופיות ודיסטופיות- ד"ר דניאלה גורביץ' (הקורס באנגלית) 54-3133

 

 

 

 

סמסטר ב'

שעה/יום

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

8-10

 

 

 

 

סינית למתקדמים – מר' נעם אורבך 54-404

קוריאנית למתחילים –גב'  קו מינג'ונג 54-560

תרבות, פוליטיקה ואתניות בסין- ד"ר מיכל לביד (מתוקשב) 54-415 סמינריון 54-416

הודו: היסטוריה, דתות ותרבות- ד"ר איתמר תיאודור

54-631

סינית למתקדמים – מר' נעם אורבך 54-404

קוריאנית למתחילים –גב'  קו מינג'ונג 54-560

10-12

 

 

 

 

קולנוע, ספרות ותרבות פופולרית בסין המודרנית – ד"ר סלינה אורלי (באנגלית)  מתוקשב 54-437

סינית למתחילים – מר' נעם אורבך 54-400

קוריאנית למתקדמים – גב' קו מינג'ונג 54570

 

סין במאה ה-20 - ד"ר מיכל לביד 54-410

 

 

 

משפט יפני – עו"ד ורד בן שדה 54-519

 

 

 

סינית למתחילים – מר' נעם אורבך 54-400

קוריאנית למתקדמים– גב' קו מינג'ונג 54-570

12-14

 

 

 

יפנית למתקדמים – גב' מיהו קטאוקה 54-502

קולנוע, ספרות ותרבות פופולרית בסין– ד"ר סלינה אורלי (הקורס באנגלית) 54-437

זן ואמנויות הזן ביפן- ד"ר רוני שריג 54-504

 

סין במאה ה-20 - ד"ר מיכל לביד 54-410

יפנית למתקדמים – גב' מיהו קטאוקה 54-502

בסטיה: על חיות פלאיות ויצורי הפרא- ד"ר דניאלה גורביץ' (חדש) הרצאה+ סמינריון

קוריאנית בדרמה הטלוויזיונית – גב' קו מינג'ונג (חדש)

מסורות דתיות זרות במרחב הסיני – ד"ר גדעון אלעזר 54-414

14-16

 

 

 

תרבות עסקית בקוריאה- ד"ר אלון לבקוביץ' 54-557

 

יפנית למתחילים –גב'  מיהו קטאוקה 54-500

זן ואמנויות הזן ביפן- ד"ר רוני שריג 54-504

מהארצות שמתחת לרוח: מבוא לדרום מזרח אסיה- ד"ר רן שאולי 54-620

יפנית למתחילים – מיהו קטאוקה 54500

בסטיה: על חיות פלאיות ויצורי הפרא- ד"ר דניאלה גורביץ' (חדש) הרצאה + סמינריון

 

16-18

המדיה הקוריאנית- ד"ר אלון לבקוביץ' 54-554 סמינריון 54-555

היבטים תרבותיים בזכרון מלחמת העולם השנייה ביפן/ ד"ר רוני שריג 54-525 סמינריון 54-526

ג'נוסייד וזיכרון באסיה- ד"ר רן שאולי (חדש) הרצאה +סמינריון (הקורס באנגלית)

 

 

18-20

 

סדנה במשפט ועסקים עם סין - עו"ד הדס פלד

54-441