מלגת לימודים ביפן מטעם שגרירות יפן בישראל

מלגות ללימודי שפה ותרבות:

https://www.jpf.go.jp/e/program/index.html