ברכות למצטיינת הרקטור-רונית ניידורף תלמידת הרב תחומי

ברכות למצטיינת הרקטור-רונית ניידורף תלמידת הרב תחומי בצילום: נשיא האוניברסיטה, דיקן מדעי הרוח, רונית ניידוף, רקטור האוניברסיטה וד"ר גורביץ.