תוכניות משותפות

תוכניות משולבות של הב.א. הרב תחומי:

תוכנית משולבת משפטים עם הב.א. הרב-תחומי - לימודי אסיה.

הפקולטה למדעי הרוח פותחת בפני תלמידי הפקולטה למשפטים אפיקים חובקי עולם ומציעה תוכנית לימודים משותפת עם  הב.א. הרב-תחומי במדעי-הרוח, חטיבת לימודי דרום ומזרח אסיה.

נוכח חשיבותן הגוברת של המעצמות האסיאתיות בעולם הגלובלי, המסלול ללימודי אסיה שואף להקנות לבוגריו ידע אקדמי ייחודי וכלים מעשיים אשר יאפשרו להם למנף את התפתחותם המקצועית.

תכנית לימודים ייעודית המותאמת לתלמידי הפקולטה למשפטים.

תכנית הלימוד כוללת חשיפה לתכנים מרתקים בתחום המשפט האסיאתי, ספרות ותרבות, פוליטיקה וכלכלה של סין, יפן, הודו, קוריאה ומדינות דרום מזרח אסיה אחרות וכן, במסגרת הלימודים מוצעת אפשרות בחירה של אחת מבין שלוש השפות הבאות:  סינית, יפנית או קוריאנית.

תנאי קבלה

לתוכנית יתקבלו סטודנטים למשפטים, בוגרי שנה א' לפחות, בעלי ממוצע 82 ומעלה.

חובות קורסים
תוכנית הלימודים כוללת 27 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

6 שש

מבואות*

אחד מהמבואות חייב להיות תואם לשפה הנלמדת

8 שש

לימודי שפה: סינית/יפנית/קוריאנית

4 שש מתחילים

4 שש מתקדמים

6 שש

קורסי בחירה ייעודיים

משפט באסיה

4 שש

שני סמינריונים

 

3 שש

קורסי בחירה

 

 

* ניתן להמיר מבוא בקורס בחירה באישור מיוחד, על בסיס תחום התמחות.

* ניתן להמיר מבוא בקורס בחירה באישור מיוחד, על בסיס תחום התמחות; אין חובה להשלים חובות מבואות בשנה א'.

בוגר המסלול  שיעמוד בהצלחה בדרישות התכנית, יקבל תעודת חוג לאחר תואר -ב.א רב תחומי במדעי הרוח. במסמך נפרד יופיע שם המסלול ופירוט הקורסים.

ראו את הקישור לבוגרנו שחלקם למדו משפטים ואסיה.

דו-ראשי מובנה עם מדעי המדינה.

חובות קורסים

בב.א. הרב תחומי 25 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה -7 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 25 ש"ש.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

 

דו-ראשי מובנה עם היסטוריה כללית.

חובות קורסים

בב.א. הרב תחומי 25 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה -7 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 25 ש"ש.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

 

דו-ראשי מובנה עם מזרח תיכון.

חובות קורסים

בב.א. הרב תחומי 25 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה -7 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 25 ש"ש.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

 

דו-ראשי מובנה עם פילוסופיה כללית.

חובות קורסים

בב.א. הרב תחומי 25 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה -7 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 25 ש"ש.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

 

חדש: תואר כפול

סטודנט/ית הלומד/ת תואר ראשון במסלול מורחב ומעוניין להוסיף תואר נוסף, במקביל, במסלול אסיה בב.א. הרב תחומי במדעי הרוח. יחויב בהשלמת 27 ש"ש בלבד לתואר הכפול כולו.

לדוגמא- סטודנט מבקש ללמוד לתואר כפול:

ב.א. בלוגיסטיקה   ב.א רב תחומי במדעי הרוח- במסלול אסיה

סך היקף שעות הלימוד לתואר הכפול:

46 ש"ש: לוגיסטיקה- מורחב

27 ש"ש: רב תחומי במדעי הרוח, במסלול אסיה (ראשי- לא מובנה)

10 ש"ש: לימודי ייסוד

2 ש"ש: קורס העשרה

6 ש"ש:  3 סמינריונים שלפחות אחד מהם בב.א. הרב תחומי.

סה"כ 91 ש"ש לתואר כפול.