תואר ראשון

לתוכנית הב.א. הרב תחומי במדעי הרוח ארבע מסגרות לימודיות לבחירה: מורחב, ראשי,  דו-ראשי מובנה ודו-ראשי לא מובנה . כמסלול לימודים יש לבחור את אחד מבין המסלולים הבאים (לפירוט המסלולים, ראו תחת: "מידע כללי"): תולדות המערב ·  לימודי אסיה ·  מסלול משולב · מסלול אישי. ·  מסלול מרוכז-ייעודי (המיועד לארגונים ולמוסדות) לתוכנית מגוון עשיר של כ-300 קורסים לבחירה ובנוסף, רשאי הסטודנט לצרף קורסים נוספים מתוך מאגר הקורסים הכלל האוניברסיטאי המופיע תחת קטגוריה "קורסים כלליים". הסגל האקדמי והמנהלי של התוכנית יסייע בהרכבת תוכנית הלימודים המתאימה לסטודנט, בהדרכה בבחירת הקורסים ויהיה קשוב לכל קושי שיתעורר במהלך שנת הלימודים ובמהלך התואר כולו.  כמו כן, צוות הרב תחומי יסייע גם בייעוץ ובהכוונה ללימודי תואר שני.  

תוכנית הלימודים מורכבת מאשכולות לימוד. כשאשכול לימוד=8 שעות שנתיות 

כאשכול לימוד ניתן לבחור:

8 ש"ש מאחת המחלקות באוניברסיטה (ובמרכזן: כל מחלקה בפקולטה למדעי הרוח, רוב מחלקות הפקולטה למדעי היהדות, מספר מחלקות בפקולטה למדעי החברה . וכן קורסים נוספים שאישורם מותנה בתיאום ובאישור ראש התוכנית הרב תחומית)

-ו/או-

8 ש"ש דיסציפלינריות (למשל: אשכול "העת העתיקה" ניתן לצבור מקורסים במחלקה ללימודים קלאסיים, היסטוריה, פילוסופיה יהודית, פילוסופיה כללית, ספרות משווה וארכיאולוגיה. אשכול "תיאטרון" ניתן לצבור ממספר מחלקות, וכן הלאה).

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח-מורחב

46 שעות שנתיות בתואר הכוללות:

40 ש"ש- הרצאות המורכבות מחמישה (5) אשכולות לימוד ממגוון הקורסים לבחירה

6 ש"ש- סמינריונים (שלושה סמינריונים לתואר ראשון. החל משנה ב')

לרשימת המסלולים >>

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח - ראשי

30 שעות שנתיות הכוללות:

24 ש"ש- הרצאות המורכבות משלושה  (3) אשכולות לימוד ממגוון הקורסים לבחירה

4 ש"ש - שני סמינריונים

2 ש"ש קורס בחירה

לרשימת המסלולים >>

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח - דו ראשי לא מובנה

27 שעות שנתיות הכוללות:

23 ש"ש -הרצאות  בהרכבה של שלושה (3) אשכולות לימוד

4 ש"ש - סמינריונים

לרשימת המסלולים >>

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח-  דו ראשי מובנה

25 שעות שנתיות הכוללות:

21 ש"ש - הרצאות בהרכבה של שלושה (3) אשכולות לימוד

4 ש"ש - סמינריונים

לרשימת המסלולים >>

ב.א. הרב תחומי במדעי הרוח בשיתוף עם הפקולטה למשפטים (L.L.B  B.A)

תנאי קבלה

לתוכנית יתקבלו סטודנטים למשפטים, בוגרי שנה א' לפחות, בעלי ממוצע 80 ומעלה.

 חובות קורסים:התואר הנוסף כולל 30 ש"ש המחולקים לפי הפירוט הרצ"ב בקישור.