תואר ראשון

אשכולות הלימוד לבחירה בב.א. הרב תחומי במדעי הרוח

  • לימודי אסיה: סין, יפן, הודו, קוריאה, דרום-מזרח אסיה.
  • תרבויות ומורשת: ספרות אנגלית, ספרות משווה, ספרות עברית, היסטוריה כללית, ערבית, תרבות צרפת, לימודים קלאסיים, לימודי אסיה, לימודים קלאסיים.
  • אמנות והגות: אומנות יהודית,  פילוסופיה, תנ"ך, מחשבת ישראל.
  • לימודים מעשיים: תרפיה במוסיקה, לימודי מידע (תכניות נוספות יתווספו לאחר שיקבלו אישור מל"ג).
  • שפות: לטינית, יוונית עתיקה, צרפתית, ספרדית, לאדינו, טורקית, יידיש, גרמנית, ערבית, סינית, יפנית, קוריאנית (נתון לשינויים).
  • מסלול אישי- תכנית אישית בהדרכת יועץ אקדמי.

לתוכנית הב.א. הרב תחומי במדעי הרוח ארבע מסגרות לימודיות לבחירה: מורחב, ראשי,  דו-ראשי מובנה ודו-ראשי לא מובנה . כמסלול לימודים, על הסטודנט לבחור אשכולות לימוד מתוך המסלולים הבאים:

מסגרת שעות לימוד ממוצעת הנדרשת לצבירה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן היא: 64 ש"ש (שעות שנתיות)

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח-מורחב

46  שעות שנתיות בתואר הכוללות:

40  ש"ש- קורסים המורכבים מאשכולות לימוד נושאיים מחטיבות הבחירה

6  ש"ש- סמינריונים (שלושה סמינריונים לתואר ראשון. החל משנה ב')

 

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח - ראשי

30 שעות שנתיות הכוללות:

24 ש"ש- הרצאות המורכבות מאשכולות לימוד נושאיים מחטיבות הבחירה

4 ש"ש - שני סמינריונים

2 ש"ש -קורס בחירה

 

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח - דו ראשי לא מובנה

27 שעות שנתיות הכוללות:

23 ש"ש -הרצאות  בהרכבה של אשכולות לימוד נושאיים מחטיבות הבחירה

4 ש"ש - שני סמינריונים

 

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח-  דו ראשי מובנה

25 שעות שנתיות הכוללות:

21 ש"ש - הרצאות בהרכבה של אשכולות לימוד נושאיים מחטיבות הבחירה

4 ש"ש - שני סמינריונים

 

להשלמת התואר נדרש הסטודנט להשלים את מכסת הלימודים הבאה:

מסלול מורחב

46 ש"ש-ב.א. רב תחומי במדעי הרוח (כולל שלושה סמינריונים)

14 ש"ש לימודי יסוד ביהדות

4 ש"ש קורסי בחירה

 

מסלול ראשי

30 ש"ש – ב.א. רב תחומי במדעי הרוח (כולל שני סמינריונים)

16 ש"ש- מחלקה דיסציפלינרית

14 ש"ש לימודי יסוד ביהדות

4 ש"ש קורסי בחירה

 

מסלול דו ראשי מובנה (קיים הסכם בין מחלקתי על בסיס ממשקים נושאיים)

25 ש"ש+25 ש"ש ב.א. רב תחומי ומחלקה נוספת (כולל 3 סמינריונים)

14 ש"ש לימודי יסוד ביהדות

4 ש"ש קורסי בחירה

 

מסלול דו ראשי לא מובנה (שלא קיים בסיס משותף לממשקים נושאיים)

27 ש"ש+27 ש"ש ב.א. רב תחומי ומחלקה נוספת (כולל 3 סמינריונים)

14 ש"ש לימודי יסוד ביהדות

4 ש"ש קורסי בחירה

 

 בנוסף,

  • הסטודנט רשאי להציע קורסים נוספים מתוך מאגר הקורסים הכלל האוניברסיטאי אשר מופיע תחת הקטגוריה "קורסים כלליים" -באישור, בתיאום ובליווי היועץ האקדמי של התוכנית.
  • הסטודנט רשאי לבחור חטיבת לימוד שאינה כלולה ברשימה, באישור מחלקת האם ויועץ אקדמי של הרב תחומי.
  • ניתן להכיר בלימודים קודמים באחת ממחלקות האוניברסיטה או ממוסד להשכלה גבוהה אחר שמוכר על ידי המל"ג כחטיבת לימודים [ראו בעניין זה סעיף "פטור").
  • כמו כן, צוות הרב תחומי  מבטיח לסייע גם בייעוץ בחירת הקורסים להתכוונות ללימודי תואר שני.