תוכנית אסיה והב.א הרב-תחומי במדעי הרוח מאחלים לכל הסטודנטים, הבוגרים והמרצים שנה אזרחית טובה!