מערכת השעות לשנת תשעח

 

 

 תחומי – מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח (2107-2018)

סמסטר א'

שעה/יום

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

8-10

 

 

 

סינית למתחילים – מר' נעם אורבך

54400

 

 

הניאו-הינדואיזם – ד"ר איתמר תיאודור

54630

סינית למתחילים – מר' נעם אורבך

54400

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

סינית למתקדמים – מר' נעם אורבך

54404

מבוא לתרבות יפן המסורתית - ד"ר רוני שריג

54506

קולנוע, ספרות ותרבות פופולרית בסין המודרנית – ד"ר סלינה אורלי (הקורס באנגלית)

54437

מבוא לתרבות סין המסורתית - ד"ר מיכל זלצר

54407

משפט ועסקים מול יפן – עו"ד ורד בן שדה

54521

 

סינית למתקדמים – מר' נעם אורבך

54404

12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

יפנית למתחילים – מיהו קטאוקה

54500

 

מבוא לתולדות המחשבה והתרבות בקוריאה – ד"ר אלון לבקוביץ

54550

קוריאנית למתחילים – קו מינג'ונג

54560

 

 

מבוא לתרבות יפן המסורתית - ד"ר רוני שריג

54506

 

אסיה דרך האוכל: על חקלאות, מזון והיסטוריה – ד"ר רן שאולי

54639/40

 

סכסוכים אתניים באסיה- ד"ר מיכל זלצר

54442/3

 

יפנית למתחילים – מיהו קטאוקה

54500

 

אימה ופחד – ד"ר דניאלה גורביץ

54304

קוריאנית למתחילים – קו מינג'ונג

54560

 

בין דבקות להארה – ד"ר גדעון אלעזר

54629

14-16

 

 

 

 

 

 

 

 

יפנית למתקדמים – מיהו קטאוקה

54502

סוגיות במדיניות חוץ וביטחון באסיה – ד"ר אלון לבקוביץ

54566/7

קריאת טקסטים בקוריאנית (קוריאנית למתקדמים) – קו מינג'ונג

54570

חברה ומשפחה בקולנוע יפני - ד"ר רוני שריג

54536/7

הגירה ותפוצה באסיה – ד"ר רן שאולי

54626

 

אגדות המלך ארתור – ד"ר דניאלה גורביץ

54317

יפנית למתקדמים – מיהו קטאוקה

54502

 

 

הדרכה מתודולוגית (עברית/אנגלית) – ד"ר דניאלה גורביץ וד"ר מיכל זלצר לביד

54310

קריאת טקסטים בקוריאנית (קוריאנית למתקדמים) – קו מינג'ונג

54570

16-18

 

 

 

 

 

18-20

 

 

 

 

סדנה במשפט ועסקים עם סין - עו"ד הדס פלד

54441

 

 

 

 

 

 

 

סמסטר ב'

שעה/יום

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

8-10

 

 

 

 

 

סינית למתחילים – מר' נעם אורבך

54400

 

הודו וסין במבט משווה – ד"ר איתמר תיאודור

54631

סינית למתחילים – מר' נעם אורבך

54400

10-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יפן המודרנית ובת זממנו - ד"ר רוני שריג

54534/5

 

סינית למתקדמים – מר' נעם אורבך

54404

 

קולנוע, ספרות ותרבות פופולרית בסין המודרנית – ד"ר סלינה אורלי (הקורס באנגלית)

54437

מבוא לתרבות סין המסורתית - ד"ר מיכל זלצר לביד

54407

משפט יפני – עו"ד ורד בן שדה

54519

 

סינית למתקדמים – מר' נעם אורבך

54404

12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

יפנית למתחילים – מיהו קטאוקה

54500

 

 

מבוא לתולדות המחשבה והתרבות בקוריאה – ד"ר אלון לבקוביץ

54550

קוריאנית למתחילים – קו מינג'ונג

54560

 

 

 

יפן המודרנית ובת זממנו - ד"ר רוני שריג

54534/5

 

אסיה דרך האוכל: על חקלאות, מזון והיסטוריה – ד"ר רן שאולי

54639/40

 

סכסוכים אתניים באסיה- ד"ר מיכל זלצר

54442/3

יפנית למתחילים – מיהו קטאוקה

54500

 

אימה ופחד – ד"ר דניאלה גורביץ

54304

 

 

קוריאנית למתחילים – קו מינג'ונג

54560

מסורות דתיות זרות במרחב הסיני – ד"ר גדעון אלעזר

54414

14-16

 

 

 

 

 

 

 

 

יפנית למתקדמים – מיהו קטאוקה

54502

 

סוגיות במדיניות חוץ וביטחון באסיה – ד"ר אלון לבקוביץ

54566/7

 

קריאת טקסטים בקוריאנית (קוריאנית למתקדמים) – קו מינג'ונג

54570

חברה ומשפחה בקולנוע יפני - ד"ר רוני שריג 54536/7

הגירה ותפוצה באסיה – ד"ר רן שאולי

54626

 

אגדות המלך ארתור – ד"ר דניאלה גורביץ

54317

יפנית למתקדמים – מיהו קטאוקה

54502

 

הדרכה מתודולוגית (עברית/אנגלית) ד"ר דניאלה גורביץ וד"ר מיכל זלצר

54310

קריאת טקסטים בקוריאנית (קוריאנית למתקדמים) – קו מינג'ונג

54570

 

16-18

 

 

 

 

 

18-20

 

 

משפט וחברה בסין - עו"ד הדס פלד 54447