בואו ליום הפתוח בבר אילן לשמוע על לימודי אסיה והב.א. הרב תחומי ב-10 וב-12 בפברואר פרטים: http://www1.biu.ac.il/openDay2017

בואו ליום הפתוח בבר אילן לשמוע על לימודי אסיה והב.א. הרב תחומי ב-10 וב-12 בפברואר פרטים: http://www1.biu.ac.il/openDay2017