קורס בחירה נוסף לתלמידי אסיה

קורס בחירה נוסף לסטודנטים הלומדים בב.א. הרב תחומי אסיה:

קורס של פרופ' יונתן ריינהולד במדעי המדינה - 71551 סין והפוליטיקה הבינ"ל של המזרח הרחוק. 2 ש"ש יום ד' 16-18 בניין 505 חדר 5.