תוכניות משותפות

תוכניות משולבות של הב.א. הרב תחומי:

תואר משולב משפטים עם הב.א. הרב-תחומי - לימודי אסיה.

בזירה העולמית, אסיה הופכת להיות השחקן המרכזי בשווקים הכלכליים והפוליטיים. משרדי עורכי דין בישראל מכירים בחשיבותה העולה של אסיה ופותחים שלוחות באסיה. לימוד השפה, התרבות, פוליטיקה וכלכלת אסיה, מעניקה לסטודנטים למשפטים יתרון על מתחריהם בהתמחות ואף בשווקים הבינלאומיים.

תנאי קבלה

תלמידי משפטים שנה א' יכולים להתחיל ללמוד בב.א. הרב-תחומי - למודי אסיה, עד 4 ש"ש בלבד בשנה הראשונה. תנאי הקבלה הם ציון בגרות בממוצע לפחות 108 ופסיכומטרי 700 לפחות.

בנוסף, תלמידי משפטים בוגרי שנה א' במשפטים לפחות, יכולים להתקבל לב.א. הרב תחומי - לימודי אסיה, ללא מגבלת ש"ש, רק בעלי ממוצע 85 ומעלה.

חובות קורסים
התואר הנוסף כולל 27 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה - 9 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 27 ש"ש.

* ניתן להמיר מבוא בקורס בחירה באישור מיוחד, על בסיס תחום התמחות; אין חובה להשלים חובות מבואות בשנה א'.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

ראו את הקישור לבוגרנו שחלקם למדו משפטים ואסיה.

דו-ראשי מובנה עם מדעי המדינה.

חובות קורסים

בב.א. הרב תחומי 25 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה -7 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 25 ש"ש.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

 

ו-ראשי מובנה עם היסטוריה כללית.

חובות קורסים

בב.א. הרב תחומי 25 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה -7 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 25 ש"ש.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

 

ו-ראשי מובנה עם מזרח תיכון.

חובות קורסים

בב.א. הרב תחומי 25 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה -7 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 25 ש"ש.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

 

ו-ראשי מובנה עם פילוסופיה כללית.

חובות קורסים

בב.א. הרב תחומי 25 ש"ש.

מבנה לימודים מומלץ:

3 קורסי מבואות מתוך 5 (מבוא הודו, סין, יפן, קוריאה ודרום מזרח אסיה) 6 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה א').

שנתיים קורס שפה (מתחילים ומתקדמים) - סינית, יפנית או קוריאנית 8 ש"ש.

קורסי בחירה -7 ש"ש.

2 סימנריונים 4 ש"ש (מומלץ לקחת בשנה ב'-ג')

סה"כ - 25 ש"ש.

לבוגר תוכנית הלימודים תוענק תעודת: בוגר ב.א רב תחומי במדעי הרוח.

 

חדש: תואר כפול

סטודנט/ית הלומד/ת תואר ראשון במסלול מורחב ומעוניין להוסיף תואר נוסף, במקביל, במסלול אסיה בב.א. הרב תחומי במדעי הרוח. יחויב בהשלמת 27 ש"ש בלבד לתואר הכפול כולו.

לדוגמא- סטודנט מבקש ללמוד לתואר כפול:

ב.א. בלוגיסטיקה   ב.א רב תחומי במדעי הרוח- במסלול אסיה

סך היקף שעות הלימוד לתואר הכפול:

46 ש"ש: לוגיסטיקה- מורחב

27 ש"ש: רב תחומי במדעי הרוח, במסלול אסיה (ראשי- לא מובנה)

10 ש"ש: לימודי ייסוד

2 ש"ש: קורס העשרה

6 ש"ש:  3 סמינריונים שלפחות אחד מהם בב.א. הרב תחומי.

סה"כ 91 ש"ש לתואר כפול.