מלגות לימוד למצטיינים בגובה חצי שכר לימוד למתקבלים חדשים לרב תחומי במדעי הרוח

הפקולטה למדעי הרוח מציעה לשנת הלימודים תשע"ז מלגות בהיקף חצי שכר לימוד על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציו אקונומי, לתלמידים חדשים לתואר ראשון בשנת תשע"ז שהתקבלו למקצוע מורחב או למקצוע ראשי.               המלגות יוענקו בסמס' ב' תשע"ז.

טפסים לבקשת מלגה לתואר ראשון:

טופס בקשה למלגה לתואר ראשון - ב.א. לתשע"ז:

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/milgot/2016-34.pdf

 

טופס למלגה לחילים קרביים ותומכי לחימה לתשע"ז

http://www.biu.ac.il/Administration/forms/milgot/2016-37.pdf