מלגות לתשע"ז

מלגות בגובה חצי שכ"ל יוענקו לנרשמים בשנה"ל תשע"ז לתכנית לימודים מלאה בב.א. הרב-תחומי, על בסיס מצוינות ו/או מצב סוציואקונומי. המלגות תוענקנה לזוכים במהלך סמסטר ב' תשע"ז.